Научные конференции

Scientific articles foto2

Следующая XCVII Международная научно-практическая конференция Конференция «International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education» проводится 17.09.2024 г. Сборник в США (Boston. USA). Статьи принимаются до 13.09.2024 г.

Если Вы хотите напечататься в ближайшем номере, не откладывайте отправку заявки.
Потратьте одну минуту, заполните и отправьте заявку в Редакцию.


linecolor

Информационное письмо о научной конференции
Архитектура

Символизация архитектурно-художественного образа градостроительных ансамблей, площадей и ландшафтной архитектуры / Symbolization architectural and artistic image of urban ensembles, squares and landscape architecture

Булах Ирина Валериевна / Bulakh Irina – кандидат архитектуры, PhD архитектуры, кафедра дизайна архитектурной среды, архитектурный факультет, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев, Украина

Аннотация: в статье анализируется опыт применения символического проектного подхода при формировании архитектурно-художественного образа городских ансамблей, площадей и ландшафтной архитектуры. Рассматривается историческая и современная городская среда, а также выделяются основные тенденции символизации архитектурно-художественного образа городской среды.

Abstract: the article analyzes the experience of the symbolic design approach in the formation of architectural and artistic image of urban ensembles, squares and landscape architecture. The historical and contemporary urban environment, and highlights the main trends of symbolization architectural and artistic image of the urban environment.

Ключевые слова: символизация, художественный образ, городской ансамбль, площадь, ландшафтная архитектура, теория архитектуры.

Keywords: symbolization, artistic image, the urban ensemble, area, landscape architecture, theory of architecture.

 

Литература

 1. Булах І. В. Символ і символізація у філософсько-теоретичних дослідженнях, у мистецтві й архітектурі / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2008. Вип. 20. - С. 24-35.
 2. 2.Булах І. В. Символ і символізація у теоретичних дослідженнях І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2009. Вип. 22. С. 37-62.
 3. Булах І. В. Символ і символізація у філософсько-теоретичних дослідженнях, у мистецтві й архітектурі / І. В. Булах // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: збірник наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2009. Вип. 7. С. 12-16.
 4. Булах І. В. Символ і символізація у теоретичних дослідженнях в епоху Відродження і Бароко (XV – поч. ХVІІІ ст.) / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2010. Вип. 24. С. 63-67.
 5. 5.Булах І. В. Символ і символізація у теоретичних дослідженнях епохи Просвіти (XVIII – поч. ХІХ ст.) / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2010. Вип. 25. С. 10-18.
 6. 6.Булах І. В. Символ і символізація у теоретичних дослідженнях Постмодернізму (ХХ ст.) / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.:КНУБА, 2011. Вип. 26. С. 9-18.
 7. Bulakh I. Symbol and methods of symbolizing in architecture and town-planning XV-XVIII century / I. Bulakh // Innovative development trends in modern technical sciences problems and prospects. San Francisco, California: B&M Publishing, 2013. P. 12-14.
 8. Булах І.  В. Символізація художніх образів сучасного архітектурного середовища / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 36. - С. 11-16.
 9. Булах І. В. Символізація художніх образів у містобудуванні. Сьогодення та тенденції розвитку / І. В. Булах // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. К., КНУБА, 2014. Вип. 51. С. 24-30.
 10. 10.Булах І. В. Теоретичний досвід символізації у креативному урбанізмі / І. В. Булах // Монографія. За заг. ред. Б. С. Черкеса та Г. П. Петришин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - С. 577-583.
 11. Булах І. В. Загальні положення символічного підходу до формування і розвитку архітектурно-планувального образу міського простору / І. В. Булах // Zbiór raportów naukowych "Informacja naukowa i techniczna w planowaniu oraz realizacji badań i wdrożeń projektów". (29.09.2014 - 30.09.2014) - Diamond trading tour, 2014. - str. 22-30.
 12. Булах І. В. Роль містобудівної та архітектурної символізації в ревіталізації центральної частини м. Києва в рамках міжнародного конкурсу "Територія Гідності" / І. В. Булах // Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka" (29.06.2015 - 30.06.2015 ) - Diamond trading tour, 2015. - str. 5-9.
 13. Булах І. В. Взаємозв'язок загальних процесів і принципів символізації на шляху формування архітектурно-художнього образотворення міського середовища / І. В. Булах // Міжнародний науковий журнал International scientific journal: збірник наукових праць К: Спринт-Сервис, 2015. № 9. С. 47-52.
 14. Булах І. В. Систематизація принципів і методів символічного підходу у містобудівному проектуванні / І. В. Булах // Вісник Придніпровської академії будівництва та архітектури: збірник наукових праць - Дніпропетровськ: Придніпровська академія будівництва та архітектури, 2015. № 12. С. 84-90.
 15. Булах І. В. Структурно-логічна модель символізації архітектурно-художніх образів / І. В. Булах // Молодий Вчений: науковий журнал.Херсон: Гельветика, 2016. № 2. С. 251-254.
 16. Булах І. В. Символізація архітектурно-художніх образів міського середовища на прикладі пошукових пропозицій для м. Києва / І. В. Булах // Збірник статей науково-інформаційного центру "Знання" за матеріалами ХІІ міжнародної заочної науково-практичної конференції "Розвиток науки у ХХІ сторіччі" 5 частина, м. Харків: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). Х.: науково-інформаційний центр "Знання", 2016. С. 81-88.
 17. Булах І. В. Основні положення методики символізації архітектурно-художнього образу середовища міста [Текст] / І. В. Булах // Молодий вчений, 2016. № 5. С. 601-605.
 18. Bulakh І. V. Methodology symbolization architectural and artistic image of urban environment / І. V. Bulakh // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej" Współczesne problemy i perspektywy rozwoju". (29.04.2016 - 30.04.2016). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. Str.13-17.
 19. Булах І. В. Загальні положення символізації архітектурно-художнього образу міського середовища / І. В. Булах // Наук.-техн. збірник: Сучасні проблеми архітектури та містобудування / Відпов. ред. М. М. Дьомін. К.: КНУБА, 2016. № 42. С. 17-24.
 20. Булах И. В. Символизация архитектурно-художественного образа городской среды И. В. Булах // Сборник научных статей / LAPLAMBERTAcademicPublishing-Düsseldorf, Germany: OmniScriptumManagementGmbH, 2016. 93 с.
 21. Булах И. В. Символизация архитектурно-художественного образа городской среды.: Дисс. … канд. архитектуры. Киев, 2016. 220 с.

pdf

Поделитесь данной статьей, повысьте свой научный статус в социальных сетях

        
  
  

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Контакты в России

 • Hot line: Тел.: +7(915)814-09-51

Мы в социальных сетях

Внимание

Как авторам, при выборе журнала, не попасть в руки мошенников. Очень обстоятельная статья. >>>

Вы здесь: Главная Главная Статьи участников конференции Архитектура Символизация архитектурно-художественного образа градостроительных ансамблей, площадей и ландшафтной архитектуры / Symbolization architectural and artistic image of urban ensembles, squares and landscape architecture